ขั้นตอนจัดเตรียมไฟล์ง่ายๆ

คลิก! ภาพเพื่อขยายให้เต็มจอ

คลิก! ที่ภาพเพื่อขยายให้เต็มจอ