Menu

ตัวอย่างผลงาน ตู้ไฟ ป้ายไฟ

ศูนย์รวมตู้ไฟ ป้ายไฟ กล่องไฟ หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ สามารถสั่งผลิตและติดตั้งได้ตามความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันได้มีการพัฒนาวัสดุที่ใช้ทำตู้ไฟให้แข็งแรง บางกะทัดรัด ถอดเปลี่ยนงานพิมพ์ได้ง่าย ตู้ไฟแบ่งออกได้ 3 ประเภทคือ

รายละเอียด

รายละเอียดและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของตู้ไฟชนิดต่างๆ

ตู้ไฟซิงค์พ่นสี ตู้ไฟที่ฝาครอบเป็นแผ่นซิงค์หรือสังกะสี นี้มีใช้กันมานาน ผลิตด้วยซิงค์เบอร์25 นำมาพับแล้วพ่นสี โดยทั่วไปจะเป็นสีดำ นำมาประกอบเป็นตู้ แต่ลูกค้าเลือกพ่นสีอื่นๆได้ มีขนาดความหนาทั่วไปประมาณ 20-25 ซม. ใช้ระยะเวลาผลิต 3-5 วัน

วัสดุรองรับงานพิมพ์ ใช้กับอะคลิลิคติด BACKLIT STICKER หรือ ขึงไวนิลโปร่งแสง สามารถทำแบบ 1 หรือ 2 หน้าได้

ข้อดี ราคาถูก ใช้กับหลอดไฟแบบธรรมดาหรือLED T8 ได้

ข้อเสีย สีหลุดลอก ถลอกง่าย อายุงาน 6-12 เดือน เปลี่ยนงานพิมพ์ยาก ต้องใช้เครื่องมือหรือช่างที่ชำนาญ


ตู้ไฟสแตนเลส ตู้ไฟที่ฝาครอบเป็นแผ่นสแตนเลส ถูกเลือกใช้เพื่อเพิ่มความหรูหรา ผลิตด้วยแผ่นสแตนเลสเบอร์25 นำมาพับ และประกอบเป็นตู้ โดยทั่วไปจะเป็นสีบรอนซ์เงา มีขนาดความหนาทั่วไปประมาณ 20-25 ซม. ใช้ระยะเวลาผลิต 3-5 วัน

วัสดุรองรับงานพิมพ์ ใช้กับอะคลิลิคติด BACKLIT STICKER หรือ ขึงไวนิลโปร่งแสง สามารถทำแบบ 1 หรือ 2 หน้าได้

ข้อดี ราคาสูงกว่าตู้ซิงค์  ใช้หลอดไฟแบบธรรมดาหรือLED T8 ได้

ข้อเสีย ไม่หลุดลอกถ้าเป็นสแตนเลส ไม่เป็นสนิม เปลี่ยนงานพิมพ์ยาก ต้องใช้เครื่องมือหรือช่างที่ชำนาญ


SMOOTH ALUMINIUM LIGHT BOX

ตู้ไฟอะลูมิเนียมสมูท : ที่โครงตู้ใช้วัสดุเป็นอะลูมิเนียม ไม่เป็นสนิม ฝาครอบสามารถดัดโค้งงอเป็นมุมมน วงรี หรือวงกลมได้ สั่งผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ มีความหนาเพียง 3-6 นิ้ว ต่างกันคือ แบบ1หน้า หนา 3 นิ้ว, แบบ 2 หน้า หนา 6 นิ้วใช้ระยะเวลาผลิต 1-3 วัน

วัสดุรองรับงานพิมพ์ ใช้กับอะคลิลิคติด BACKLIT STICKER เท่านั้น

ข้อดี บางกะทัดรัด ทำได้หลายรูปทรง แข็งแรง สวยงาม สามารถใช้กับLED MODULE ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ถอดเปลี่ยนงานพิมพ์ได้ง่าย ไม่ต้องใช้ช่าง สีไม่หลุดลอก อายุการใช้งานนาน


SMART ALUMINIUM LIGHT BOX

ตู้ไฟอะลูมิเนียมสมาร์ท : ที่โครงตู้ใช้วัสดุเป็นอะลูมิเนียม ไม่เป็นสนิม ฝาครอบ สั่งผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ มีความหนาเพียง 4-7 นิ้ว นิ้ว ต่างกันคือ แบบ1หน้า หนา 3 นิ้ว, แบบ 2 หน้า หนา 6 นิ้ว มี 2 สี ให้เลือก คือ สีบรอนซ์ และสีดำ ใช้ระยะเวลาผลิต 1-3 วัน

วัสดุรองรับงานพิมพ์ ใช้กับอะคลิลิคติด BACKLIT STICKER เท่านั้น

ข้อดี บางกะทัดรัด แข็งแรง สวยงาม สามารถใช้กับLED MODULE ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ถอดเปลี่ยนงานพิมพ์ได้ง่าย สีไม่หลุดลอก อายุการใช้งาน


SLIM ALUMINIUM LIGHT BOX

ตู้ไฟอะลูมิเนียมสลิม : ที่โครงตู้ใช้วัสดุเป็นอะลูมิเนียม ไม่เป็นสนิม ฝาครอบ สั่งผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ มีความหนาเพียง 4-7 นิ้ว นิ้ว ต่างกันคือ แบบ1หน้า หนา 3 นิ้ว, แบบ 2 หน้า หนา 6 นิ้ว มี 2 สี ให้เลือก คือ สีบรอนซ์ และสีดำ ใช้ระยะเวลาผลิต 1-3 วัน

วัสดุรองรับงานพิมพ์ ใช้กับอะคลิลิคติด BACKLIT STICKER เท่านั้น

ข้อดี บางกะทัดรัด แข็งแรง สวยงาม สามารถใช้กับLED MODULE ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ถอดเปลี่ยนงานพิมพ์ได้ง่ายโดยเปิดฝาครอบด้านหน้าออก ไม่ต้องใช้ช่าง สีไม่หลุดลอก อายุการใช้งานนานนับ 10 ปี

ข้อเสีย ราคาจะสูงกว่าตู้ไฟแบบซิงค์เล็กน้อย


VINYL ALUMINIUM LIGHT BOX

ตู้ไฟอะลูมิเนียมไวนิล : ที่โครงตู้ใช้วัสดุเป็นอะลูมิเนียม ไม่เป็นสนิม ฝาครอบ สั่งผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ มีความหนาเพียง 3 นิ้ว นิ้ว มี 2 สี ให้เลือก คือ สีบรอนซ์ และสีเทา ใช้ระยะเวลาผลิต 1-3 วัน

วัสดุรองรับงานพิมพ์ ใช้กับไวนิลโปร่งแสงเท่านั้น

ข้อดี บางกะทัดรัด แข็งแรง สวยงาม สามารถใช้กับLED MODULE ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ถอดเปลี่ยนงานพิมพ์ได้ง่ายโดยเปิดฝาครอบด้านบนออก ไม่ต้องใช้ช่าง สีไม่หลุดลอก อายุการใช้งานนานนับ 10 ปี