Shop

อักษรโลหะ ป้ายอักษร

งานอักษรโลหะ เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากมีวัสดุที่มีความหลากหลาย สามารถบ่งบอกเอกลักษณ์ แบรนด์ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีความคงทน สวยงาม มากกว่าป้ายไวนิลทั่วไป ราคาก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาประกอบเป็นอักษร โดยทั่วไปราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดความสูงของอักษร มีหน่วยเป็นนิ้ว

รายละเอียด

  • อักษรซิงค์ทำสี

เป็นอักษรขึ้นรูป ด้วยวัสดุประเภทแผ่นซิงค์หรือแผ่นสังกะสี มีความหนาแตกต่างกันไป ตัดด้วยเครื่อง CNC PLASMA ตามรูปตัวอักษร แล้วนำมาบัดกรีประกอบเป็นตัวๆ จากนั้นก็นำไปพ่นสีตามความต้องการ สามารถทำเป็นอักษรลอย อักษรซิงค์ซ่อนไฟLEDออกด้านหลัง

ข้อดี : ราคาถูก ทำง่าย

ข้อเสีย : สีหลุดลอกง่าย ไม่คงทน ต้องพ่นสีใหม่บ่อยๆ

  • อักษรสแตนเลส ทองเหลือง ทองแดง ไทเทเนียม

เป็นอักษรขึ้นรูป ด้วยวัสดุประเภทแผ่นสแตนเลส , ทองแดง, ทองเหลือง, ไทเทเนียม มีความหนาแตกต่างกันไป ตัดด้วยเครื่อง CNC PLASMA ตามรูปตัวอักษร แล้วนำมาบัดกรีประกอบเป็นตัวๆ สามารถทำเป็นอักษรลอย อักษรซิงค์ซ่อนไฟLEDออกด้านหลัง

ข้อดี : สวยงาม หรูหรา สีไม่หลุดลอก คงทน

ข้อเสีย : ราคาสูงกว่าอักษรซิงค์ทำสี

  • อักษรอะคลิลิค

เป็นอักษรขึ้นรูป ด้วยวัสดุประเภทแผ่นอะคลิลิค มีความหนา3-5 มม.ตามรูปตัวอักษร แล้วนำมาเชื่อมด้วยน้ำยาประสาน อักษรอะคลิลิคมีหลายลักษณะ เช่น อักษรซิงค์หน้าอะคลิลิคใส่LED, อักษรอะคลิลิคปั๊มนูน อักษรอะคลิลิคขึ้นรูป เป็นต้น

ข้อดี : เพิ่มความสวยงาม หรูหรา ไม่ต้องทำสี ใส่หลอดไฟLEDได้

ข้อเสีย : แตกหักง่าย ราคาค่อนข้างสูง

  • อักษรพลาสวูด อักษรอะคลิลิค อักษรไม้

เป็นอักษรที่ใช้วัสดุต่างๆ เข้าเครื่องCNC ตัดออกมาตามแบบต่างๆ

อักษรอะคลิลิค ใช้แผ่นอะคลิลิคสีต่างๆ ความหนาตั้งแต่ 2-20 มม. ตัดด้วยเครื่อง CNC LASER สามารถนำไปติดตั้งได้เลย ไม่ต้องทำสี

อักษรพลาสวูด ใช้แผ่นพลาสวูดมีสีขาว ความหนาตั้งแต่ 1-25 มม. ตัดด้วยเครื่องCNC ROUTER และนำมาพ่นสีทับ ก่อนนำไปติดตั้ง

อักษรไม้ ใช้ไม้เนื้อแข็ง ตัดด้วยเครื่องCNC ROUTER มีความหนาแตกต่างกันไป และนำมาขัดกลึงและทำสี

ข้อดี : ติดตั้งง่าย งานเร็วเพราะไม่ต้องประกอบหรือเชื่อม   ราคาไม่สูง

ข้อเสีย : จำกัดความหนาตามวัสดุ