BROCHURE HOLDER ตั้งโต๊ะ ที่วางโบชัวร์อะคลิลิค แบบตั้งโต๊ะ

รหัสสินค้า : DP-BCH-ACT

รายละเอียด : ที่ใส่โบชัวร์ อะคลิลิคใส สามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ต้องการ และติดโลโก้ได้

ขนาด : สั่งผลิตตามแบบที่ต้องการ