BROCHURE HOLDER C ชั้นวางโบชัวร์เหล็ก รูปตัว C

รหัสสินค้า : DP-BCH-MEC

รายละเอียด : ชั้นวางโบชัวร์เป็นเหล็ก ดัดโค้งรูปตัวC พับเก็บไม่ได้

ขนาด : (W)32X (L)44 X (H)155 cm.

งานพิมพ์ : โบชัวร์ขนาดA4