อักษรซิงค์

ป้ายอักษรซิงค์ : ใช้วัสดุแผ่นซิงค์ นำมาตัดด้วยเครื่องฉลุ CNC Plasma และประกอบขึ้นรูปตามแบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า ผ่านขั้นตอนการเชื่อมและขึ้นรูปตามแบบ จากนั้น จึงนำไปพ่นสีต่างๆ อาจจะมีการติดตั้ง หลอดไฟLED เพื่อให้อักษรมีแสงไฟออกมา ซึ่งมีทั้งอักษรโลหะไฟออกหน้า หรือ อักษรโลหะไฟออกหลัง สำหรับการติดตั้ง จะขึ้นอยู่กับพื้นผิวที่รองรับ และขนาดของตัวอักษร อักษรโลหะขนาดใหญ่ ใช้แบบ มีขายื่นออกมาด้านข้างตัวอักษร และติดตั้งด้วยน็อตสกรู แต่ถ้าอักษรโลหะขนาดเล็ก จะมีแผ่นกั้นหลัง ติดด้วยซิลิโคน

ข้อดี : ราคาถูก ทำง่าย
ข้อเสีย : สีหลุดลอกง่าย ไม่คงทน ต้องพ่นสีใหม่บ่อยๆ

ชนิดของอักษรโลหะ แบบซิงค์
1. อักษรโลหะซิงค์ หน้าทึบ
2. อักษรโลหะซิงค์ หน้าอะคริลิค สำหรับอักษรที่ไฟออกหน้า
3. อักษรโลหะซิงค์ ไฟออกหลัง สำหรับอักษรที่ไฟออกหลัง