Menu

กรอบป้ายไฟ LED FRAME แบบตั้งพื้น ภายในอาคาร INDOOR

กรอบป้ายไฟ LED แบบตั้งพื้น สาหรับภายในอาคาร INDOOR มีฝาอะคลิลิคเปิดปิดได้สะดวก มีล้อเลื่อน สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
รหัสสินค้า : FR-STD-IN-2P
วัสดุโครง : อะลูมิเนียมพ่นสีดำ มีล้อ 4 ล้อ พร้อมแผ่นอะคลิลิคใส 2 ด้าน เปิด-ปิด ได้ง่าย ความหนา 6.5 ซม.
ขนาดโครง : (W) 60 X (H) 155 ซม.
ขนาดงานพิมพ์ : (W) 53.5 x (H) 114.5 ซม.
วัสดุงานพิมพ์ :BACKLIT FILM 2 หน้า
==