อักษรพลาสวูด

อักษรพลาสวูด : เป็นอักษรที่ใช้วัสดุต่างๆ เข้าเครื่อง CNC ตัดออกมาตามแบบต่างๆใช้แผ่นพลาสวูดมีสีขาว ความหนาตั้งแต่ 1-25 มม. ตัดด้วยเครื่อง CNC ROUTER และนำมาพ่นสีทับ ก่อนนำไปติดตั้ง

ข้อดี : ติดตั้งง่าย งานเร็วเพราะไม่ต้องประกอบหรือเชื่อม ราคาไม่สูง

ข้อเสีย : จำกัดความหนาตามวัสดุ