TROOP WALKING BANNER ป้ายทรูปมือถือ

รหัสสินค้า : DP-TRP-PW

รายละเอียด : ป้ายทรูป ป้ายมือถือ ป้ายถือเดิน ป้ายโฆษณาเคลื่อนที่ ป้ายเดินโฆษณา

วัสดุโครงสร้าง : ด้ามไม้ หรือ พลาสวูด

วัสดุงานพิมพ์ : PP STICKER พร้อม โฟมบอร์ด หนา 5 มม.

ขนาด : สามารถสั่งผลิตตามความต้องการ