Smart Kids Code "เปลี่ยนความรู้.....เป็นความรัก:

เปิดศักราชใหม่ 2563 ทีโอที ภาคเหนือ ลงนามความร่วมมือสานต่อโครงการ Smart kids code สู่การพัฒนาเครือข่ายในระดับประเทศ

ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายธนพล ฟูศรีเจริญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท นอร์ทเทิร์นอาร์ต จำกัด ลงนามความร่วมมือ ในการร่วมดำเนินงานตามโครงการ Smart  Kids Code เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2563 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยและผู้สนใจได้เข้าถึงทักษะด้านโค้ดดิ้ง (Coding) ด้วยการจัดอบรมเชิงปฎิบัติพร้อมการแข่งขัน Smart Robot และ Smart Drone ให้กับสถานศึกษาและชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการบูรณาการองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมต่างๆในการพัฒนาประเทศ ภายใต้แนวคิด “กัลยาณมิตรที่เติบโตไปพร้อมกัน”  ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

" NORTHERN ART เราพร้อมมุ่งมั่นที่จะให้บริการงานทางด้านสื่อโฆษณา แบบครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ สร้างสรรค์ผลงานมีคุณภาพ และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของคุณ "