อักษรโลหะ LED ไฟออกหน้า

ป้ายอักษรไฟออกหน้า : เป็นได้ทั้ง อักษรซิงค์ อักษรสแตนเลส อักษรไทเทเนียม อักษรอะคริลิค นำมาตัดและประกอบขึ้นรูปตามแบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า ผ่านขั้นตอนการเชื่อมและขึ้นรูป จากนั้นก็นำหลอดไฟ LED หรือ LED MODULE มาประกอบภายในตัวอักษร โดยทั่วไปแล้ว ถ้าต้องการให้แสงออกทางด้านหน้าตัวอักษร ก็จะใช้อะคริลิคเป็นวัสดุเสริมด้านหน้าของอักษร เพื่อให้แสงไฟLED ทะลุผ่านไปได้
สำหรับการติดตั้ง จะขึ้นอยู่กับพื้นผิวที่รองรับ และขนาดของตัวอักษร อักษรโลหะขนาดใหญ่ ใช้แบบ มีขายื่นออกมาด้านข้างตัวอักษร และติดตั้งด้วยน็อตสกรู แต่ถ้าอักษรโลหะขนาดเล็ก จะมีแผ่นกั้นหลัง ติดด้วยซิลิโคน

ชนิดของอักษรโลหะ แบบไฟออกหน้า
1. อักษรซิงค์ไฟออกหน้า
2. อักษรสแตนเลสไฟออกหน้า
3. อักษรไทเทเนียมไฟออกหน้า